En ny jord

augusti 3, 2009

En hyllning till Hubbert

Filed under: Uncategorized — Jens @ 20:55

Jag blir glatt överaskad över mängden människor som är väl insatta i Peak Oil och som kommer med bra kommentarer i debatten som följer efter IEA erkännande att oljan faktiskt kommer att nå sin topp snart (DN, SvD). Däremot har jag inte sett någon nämna Mr. Hubbert som förtjänar ett omnämnande eftersom han förutspådde redan 1956 att USA skulle nå sin oljetopp 1970 och fick helt rätt! Kring denna topp blev det ett yrvaket uppvaknande och insikten om att oljan var en ändlig resurs växte. Sedan kom Saudi-Arabien m.fl. till undsättning och alla de vettiga visionerna om ett mindre oljeberoende samhälle sveptes undan. Det hade varit bra om vi hade börjat omställningen då. Då hade vi haft god tid på oss och gott om billig olja att använda för att tillverka de produkter som behövs för ett oljeoberoende samhälle. Nu blir det väsentligt tuffare – men jag är optimist!

Ingen har ännu nämnt den omställnings rörelse som vuxit enormt på kort tid som har många goda idéer och en sund inställning till hur vi ska kunna skapa ett väl fungerande oljeoberoende samhälle. Rörelsen kallas Transition Network och initierades så sent som 2005 men är redan ett världsomspännande fenomen. Den uppmuntrar till att se möjligheterna att skapa en bättre värld istället för att fokusera på hotet från en kommande kollaps. Om man skrämmer människor så hamnar de i förnekelse och apati. Om man presenterar en vacker vision och visar hur vi kan ta oss dit – samt gör detta på ett inkluderande (alla får vara med) sätt – då skapar man drivkraft och optimism!

Det vore dock korkat att förneka hoten eller att säga att omställningen kommer att bli lätt eller att ingen kommer att hamna i kläm när hela samhällsstrukturer ska förändras. Men skrämseltaktiken är inget bra sätt att skapa förändring!

Läste precis i Fria om en lite mer extrem omställningsrörelse som jag visserligen var bekant med sedan tidigare: The Venus Project. Där kan man snacka optimism! Teknikoptimism närmare bestämt. Själv lutar jag åt att se deras vision som trevlig men orealistisk än på ett bra tag. Har dessutom inte förstått hur prioriteringar av resursanvändningen ska gå till. De tänker sig att man helt ersätter den penga baserade ekonomin med en resursbaserad ekonomi. I praktiken ett ganska socialistiskt system där alla har rätt att få en lika stor del av resurskakan. Tyvärr tror jag att vi kommer att få genomleva åtminstone 100 år till i ekonomi baserad på ”knapphet” som den vi har nu, innan vi kan börja leva i en ymnighets ekonomi. Förhoppningsvis kommer vi till den punkten, för rätt använd så räcker jorden till ett bra liv för alla människor.

Här passar ett känt citat: Det finns tillräckligt för allas behov men inte för en enda mans girighet (Mahatma Gandhi).

För övrigt: Hubbert förutsade även oljetoppen för hela världens olja. Denna gång lyckades han dock inte träffa riktigt rätt: 1995. Vissa menar att oljetoppen skulle ha nåtts då om det inte vore för den kraftiga nedgången under 70-talet, men faktum är nog att Hubbert inte hade tillräckligt med data för att kunna göra en korrekt prognos. Idag, när nästan alla oljeproducerande länder redan har passerat sina toppar, så har man väldigt mycket bättre förutsättningar att göra korrekta bedömningar. Att just IEA, som varit kända för att placera oljetoppen riktigt långt in i framtiden (kring 2030), nu valt att tidigarelägga den till de närmaste 10 åren är ganska sensationellt!

Annonser

juli 8, 2009

Bristfällig rapportering om Spikmattan

Filed under: Uncategorized — Jens @ 14:56

Det är tråkigt att se när media (Aftonbladet, DN) rapporterar om att ”spikmattan är trams” och påstår att den saknar påvisad effekt – när i själva verket inga studier gjorts!

Efter att ha läst igenom artikeln (båda tidningarna har ju exakt samma artikel) så kan man konstatera att marknadsföringen antagligen är den som man ska klaga på och inte produkten i sig.  Att mena att något inte fungerar bara för att man ännu inte har gjort några vetenskapliga studier – det är inte särskilt vetenskapligt. Avfärdandet bör inte föregå prövningen!

Så länge som vi ännu inte har några vetenskapliga studier så tycker jag man ska istället se på de fakta vi känner till:

  • Det gör ont att lägga sig på mattan, d.v.s. folk lär inte göra det i onödan.
  • De flesta är ganska skeptiska till nya behandlingsformer.
  • Spridningen har till största delen skett genom att någon bekant prövat den och tyckt att den fungerat bra.

Spikmattan skulle omöjligen kunnat spridas om den inte haft någon effekt. Så dumma är inte människor. De flesta väljer att testa först och köpa sedan. Flera butiker har sålt mattan just på detta sätt.

Jag känner många som nu använder mattan dagligen på grund av att den gör att de sover bättre och att den är avstressande. Huruvida den kan bota något eller inte tycker jag vi ska avvakta med att dra slutsatser kring. Själv använder jag inte spikmattan men när jag testade den kunde jag konstatera att jag somnade inom några minuter, trots att jag var pigg och det var mitt på dagen.

Det som media gör när de plockar fram någon professor som uttalar sig i ett område som ingen har gjort närmare studier av – och sedan påstår att vetenskapen visar att det saknas effekt. Det är en dålig rapportering. Exakt samma artikel hade kunnat skrivas korrekt, men då hade den sålt väsentligt färre lösnummer. Tyvärr läser de flesta människor inte artiklarna väl nog för att genomskåda dem. Det skapar i sin tur en falsk världsbild. Man tror sig ha blivit informerad om fakta när verkliga fakta ännu inte finns att tillgå.

mars 29, 2009

Bestående värde

Filed under: Uncategorized — Jens @ 00:37

Inom dagens ekonomiska system så anses det att vi kommer att vara rikare i framtiden, p.g.a. tillväxten. Om man ser tillbaka de senaste 50 åren och tänker sig en fortsättning enligt samma mönster så skulle BNP om 50 år ligga åtminstone (2% tillväxt är ”rimlig” i Sverige) 1,02^50=2,7 ggr så högt som idag. Eftersom rikedom räknas i pengar och omsättning så anses detta betyda att vi i snitt då kommer vara 2,7 ggr så rika.

Men håller detta resonemang? För att svara på det så tycker jag att man måste fundera på vad vårt ekonomiska system och denna tillväxt gör för samhället i stort. Till största delen består tillväxten av omsättning av produkter, och för tillverkningen av produkterna förbrukas ändliga resurser, när produkterna blivit utslitna så återvinns de i bästa fall delvis, i sämsta fall så dumpas de bara på en soptipp. Hur påverkar denna förbrukning av råvaror ”värdet” på ett samhälle? Räknar man som dagens ekonomer så blir samhället mer värdefullt eftersom BNP ökar. Men i själva verket så tar man ju slut på resurser som alltså framtida generationer inte kommer att ha tillgång till. Om man istället mäter värdet på ett samhälle i hur mycket råvaror som det har tillgång till så leder strävandet efter tillväxt att värdet på samhället sjuker, d.v.s. att människor i framtiden kommer att vara fattigare än idag.

Om vi följer den inslagna vägen med strävandet att upprätthålla en ekonomisk tillväxt så kommer vi till slut att stå med en jord med uttömda naturresurser – och en väldig hög med pengar. Vad ska man köpa för dessa pengar när det inte längre går att tillverka något? Vissa mineraler som är nödvändiga för bland annat tillverkandet av platta skärmar beräknas vara slut redan 2017,  att återvinna ämnena ur kasserade skärmar är antagligen omöjligt. Att man kommer att ha mer pengar då lär inte hjälpa, någon platt skärm blir det ändå inte. Men, den kan man förstås klara sig utan. Värre är det om c:a 100 år när fosforn beräknas vara slut, utan fosfor kan man inte tillverka konstgödsel och eftersom vi slarvat så med kretsloppet så kommer nästan all fosfor vara väldigt svårtillgänglig och spridd i övergödda hav. Då blir istället maten riktigt besvärlig att odla i tillräckliga mängder, vad är våra pengar värda då?

När det finns efterfrågan på något som det är brist på så stiger priset på varan, om det är omöjligt att skaffa fram varan trots att priset stiger så inträder hyper-inflation, d.v.s. pengarna blir värdelösa. Detta är särskilt sant om varan är något så nödvändigt som mat.

Vi måste alltså sluta stirra oss blinda på att den ekonomiska tillväxten leder till att ”pengarna växer”. Det hela är falskt, eftersom det som verkligen är värt något förbrukas och förstörs. Det enda som växer är växterna i naturen, om vårt ekonomiska system leder till att vi skadar ekosystemet för att våra pengar ”växer” snabbare då,  så innebär det att vi förstör äkta tillväxt till förmån för falsk sådan. Pengarna har bara ett värde som ett bytesmedel i utbytet av varor och tjänster. Vi måste se till att vårt ekonomiska system värderar de verkliga värdena istället för de falska, annars kommer vi att en dag stå där med pengar upp över öronen utan någon möjlighet att skaffa oss mat för dagen…

Verkliga värden är till exempel:

  • Ett fungerande ekosystem har ett oändligt värde eftersom det hela tiden förnyas och försörjer oss med allt vi behöver för att leva.
  • Råvaror har ett värde fram tills dess att de förbrukats.
  • Arbete är en slags förnyelsebar råvara, som det inte finns en bestämd mängd av beroende på antalet friska arbetsföra människor i samhället.
  • Innovationer har ett värde så länge de kan användas och gagnar mänskligheten/ekosystemet.
  • Produkter är värdefulla fram tills dess att de är obrukbara.

Pengarnas värde borde stå i relation till dessa verkliga värden, gör de det så leder inte systemet till att någon kan inbilla sig att pengarna kan växa genom att förstöra verkliga värden. Till exempel bör det då löna sig att tillverka produkter som håller länge och/eller kan återvinnas till fullo.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.