En ny jord

oktober 31, 2010

Vad är oljeoberoende?

Filed under: Omställning,Peak Oil — Jens @ 12:41
Tags: ,

Jag var på ett möte  förra veckan, arrangerat av kommunen som handlade om klimat- och miljö strategi. Där uttalades följande: ”Karlstad är på god väg att bli oljeoberoende”.
Jag blev ställd, reagerade inte, men uppenbarligen tog det skruv någonstans i mitt undermedvetna för nu har detta uttalande börjat snurra runt i tankarna.
Det är oerhört skrämmande att man kan tro att vi är ens i närheten av att bli oberoende. Har man den bilden så är man helt blind inför hur vårt samhälle är helt indränkt i olja, utan oljan skulle vi börja svälta inom några dagar, särskilt i städerna, men det ser i nuläget knappast bättre ut på landet. Är detta verkligen så svårt att se?
Det verkar som att många har bilden att det räcker att få bort eldningsoljan från villor och kraftvärme för att göra anspråk på titeln ”oljeoberoende”. ARGHH! Frustrationen skakar inom mig! Hela vårt samhälle är helt uppbyggt på transporter och dessa använder till 90% olja som energikälla! Detta är väl ändå väl känt för de flesta? Bara för att detta är väldigt svårt att lösa på kommunal nivå, alla andra nivåer med för dem delen, så motiverar väl inte det påståendet att vi är oberoende?
Möjligen tänker man att detta kan ersättas med förnyelsebara drivmedel, dessvärre är detta långt ifrån sanningen. Det borde räcka med följande sifferuppgift för att inse det: om ALL mat på hela jorden skulle göras om till etanol så skulle den bara räcka till 8% av energibehovet. Det är trots allt så att vi måste prioritera mat till människor framför energi till transporterna, och att bara få en tiondel av dagens transporter är hopplöst otillräckligt. I den rika delen av jorden så är transporterna helt nödvändiga för att försörja oss med mat. Det verkar som att hur vi än vänder på frågan så lär vi få svälta utan oljan!
Kan man få politikerna att förstå detta tro? Det känns inte så, särskilt inte som de fortfarande tror att vi ska kunna ha tillväxt mitt under dalande energitillgångar. Givetvis får man inte ge upp, man måste lägga fram fakta och försöka visa detta uppenbara faktum, men det är inte lätt att nå fram till de som verkligen inte vill se verkligheten som den är.

Annonser

november 3, 2009

Den nödvändiga omställningen

Filed under: Ekonomi,Miljö,Omställning,Peak Oil — Jens @ 21:56

Det är skrämmande vad lite allmänheten vet om den mycket närliggande energikris samhället står inför. Primärt utlöst av Peak Oil. Såg nyligen på Kjell Alekletts föreläsning som visar hur vi troligen redan passerat oljetoppen och att det orimligen är möjligt att släppa ut så mycket koldioxid som IPCCs scenarios förväntar sig. Visserligen så saknar jag ett resonemang kring oljeskiffret som det finns enorma mängder av och därför kan ge stora utsläpp. Oavsett så tar det lång tid att bygga upp utvinningen av nya energikällor och de kan därför inte kompensera bortfallet av konventionell olja. Slutsats: energikrisen är oundviklig.

Dessvärre är det inte bara bilresorna till jobbet som drabbas av höga oljepriser. Jordbruket tar 70% av sin energi från olja. Olja är råvara till så gott som all plast, många kemikalier och till och med läkemedel. Sen har vi alla transporter och inte minst flygresorna. ALLT kommer bli dyrare samtidigt som vår ömtåliga ekonomi-bubbla kommer att spricka igen och fler förlorar jobbet.

Grundproblemet är att vi har ett ekonomiskt system som är beroende av tillväxt och därmed billig energi i ständigt växande mängd. Häromdagen såg jag en mycket bra föreläsning som förklarade sambanden mellan energi, ekonomi och miljö. Sedan såg jag dagen efter hur de flesta trampar på som vanligt i konsumtionssamhället och skuldsätter sig upp över öronen med högre och högre bolån. Eftersom ekonomin saknar mekanismer för att minska tillväxten/konsumtionen på ett skonsamt sätt så är krisen ända vägen till förändring. Detta är olyckligt eftersom så många kommer i kläm när det krisar.

Omställningsrörelsen vill engagera människor i arbetet att förändra samhället så att det blir mindre energiberoende och därmed inte lika sårbart för den kommande bristen på energi. Mycket inspiration till byggandet av framtidens samhälle hämtas från hur samhället var uppbyggt innan oljan gjorde energin så billig. Samhällena hade starkare förankring i det lokala och det krävdes minimalt med energi till transporter, förpackningar och hantering. Samtidigt är omställningsrörelsen inte ett gäng bakåtsträvare som vill tillbaka till 1800-talet. Framtidens samhälle kommer lämpligen kombinera äldre tiders energihushållning med den moderna tidens teknik så att vi skapar ett samhälle som både är miljömässigt hållbart och bekvämt.

Nu är bara frågan hur man väcker upp folk till insikt att de måste hjälpa till med omställningen. Den kommer inte av sig själv. Politiker lär inte våga ta tag i frågan om inte folket kräver det. Det är en nackdel med demokrati – politiker kan bara göra förändringar som folket förstår och accepterar, annars förlorar de väljare. För närvarande är det ytterst få som förstår att vi måste lämna konsumtionssamhället bakom oss.

Blogga med WordPress.com.