En ny jord

april 11, 2010

Hållbar utveckling

Filed under: Miljö — Jens @ 11:30

Det anses vara svårt att definiera vad hållbar utveckling är. Den definition som många hänvisar till är Bruntlandsrapportens: En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den är ganska abstrakt och det går inte omedelbart att avgöra om någon lösning uppfyller definitionen.

Naturen vet vad som är hållbart, naturliga system har funnits i miljarder år och kan därför ses som själva definitionen av vad som är hållbart. Kännetecknande för naturliga system är kretsloppet, återvinningen. Utan perfekta kretslopp så skulle naturen successivt utarma områden och till slut duka under.

Om man betraktar dagens samhälle och letar efter kretsloppet så ser man istället de linjära flödena. Råvaror grävs upp, används (oftast ett mycket kort tag) för att sedan kasseras. Den återvinning vi har, som ibland kallas för kretslopp, är mycket begränsad. På sin höjd kan vi återanvända produkterna några gånger innan de inte längre går att använda. Som regel så omvandlas en vara med en högre ”kvalitet” till en produkt med mindre möjligheter till återanvändning, vilket i praktiken innebär att man använder samma råvaror två-tre gånger istället för en.

Det existerar inga fullständiga kretslopp någonstans i samhället. Det är därför vi håller på att utarma planeten till den punkt där samhället kollapsar. BNP är inget bra mått på hur rika vi är i reella värden. Däremot är det ett utmärkt mått på hur snabbt vi omvandlar nyttigheter (jungfruliga råvaror) till skräp.

Om vi ska kunna använda teknik så måste den kunna ingå i ett perfekt kretslopp. Så länge vi inte kan det så kan vi inte använda teknik i ett sant hållbart samhälle. Allt vi kan göra är att dra ut på processen, försena tidpunkten då kollapsen inträffar.

Biologiska system klarar av att tillgodogöra sig ämnen på molekylär nivå och därmed uppnå perfekta kretslopp. Vår teknik, som många tycker är så fantastisk, är enormt primitiv i jämförelse. Trots mycket höga koncentrationer av en mängd värdefulla ämnen i vårt avfall så grejar vi inte att ta tillvara på det.

Är det egentligen så svårt att förstå vad som är en hållbar utveckling? Är det inte så att vi inte egentligen vill veta? Man vill gärna tro att vi bara kan byta ut den där bensinbilen mot en elbil, kolkraftverket mot ett vindkraftverk och därmed få en hållbar utveckling. Tittar man lite närmare så ser man snart att både elbilen och vindkraftverket består av mängder med ändliga råvaror, som vi ännu inte förmår återvinna till fullo. Visst är det ”hållbarare” att använda den tekniken, men är det sant hållbart? Det sant hållbara måste kunna leva lika länge som naturen – i all evighet. Vår teknik är fullständigt underlägsen naturen.

Annonser

Blogga med WordPress.com.