En ny jord

april 5, 2009

Ändligt jordbruk

Filed under: Miljö — Jens @ 16:05

Jag blir sorgsen när jag läser sådana inlägg i debatten som Margit Paulsen gör i DN. Det är många av de osäkra miljövännerna som kommer att ta detta som skäl att inte längre köpa ekologiska produkter. Dessvärre är uttalandena helt absurda. Det konventionella ”effektiva” jordbruket som Margit tycker att vi måste behålla är inte på något sätt effektivt. Det förbrukar väldiga mängder av fossila bränslen till både konstgödsel, gifter och traktorer. Visst, uppgifterna glider isär beroende på vart man hämtar sina uppgifter. Men faktum är att utan billig fossil olja så kan man inte bedriva konventionellt jordbruk. Om det inte går att försörja världens befolkning med mat om man odlar ekologiskt så har vi problem – för oljan kommer snart att börja bli mycket dyr (igen) beroende på Peak Oil. Som köttätare tar det emot att säga att lösningen lär få bli att minska/upphöra med att äta kött snarare än att odla maten konventionellt.

Svälten i världen beror inte på brist på mat, den beror på snedfördelade resurser. Att hävda att konventionell odling kan minska svälten stämmer inte alls. Om de fattiga saknar medel att köpa maten för så hjälper det inte hur mycket mat det finns, de svälter ändå! De senaste årens ekonomiska politik har förvärrat snedfördelningen i världen och förvärrat fattigdomen – det är där man ska sätta in åtgärderna – inte påstå att bibehållandet av olje-beroendet inom jordbruket är nödvändigt.

Intressanta artiklar om energi, den ändliga oljan och hur mycket olja som går åt i jordbruket:

Energianvänding i ekologiskt jordbruk

Peak Oil

Äta fossil olja

Annonser

april 4, 2009

Spekulationsmarknaden

Filed under: Ekonomi — Jens @ 20:48

Precis som Keynes så anser jag att börsen som den är utformad idag är skadlig för samhället. Den uppmuntrar kortsiktigt vinsttänkande framför långsiktigt satsande på sund verksamhet. Var idag på en föreläsning av Sten Ljunggren arrangerat av bokcafét i Karlstad. En av de mest spännande sakerna som han berättade var att man oftast förlorar på att satsa pengar på aktiemarknaden om man jämför det med att lägga pengarna i betydligt tryggare obligationer. Ändå har politiker från både vänster och höger samt fackliga företrädare och inte minst ekonomer sagt att ”Aktier alltid lönar sig i längden”. Sten kunde visa med diagram över satsningar i aktier jämfört med obligationer att man enbart vid ett fåtal fall tjänar mer på aktier medan man i de flesta fallen förlorar stort, speciellt de senaste åren.

Det är en myt att satsningar i aktiemarknaden är bra för företagen eftersom det ger dem pengar att investera i sin verksamhet. Visst är det så att en del verkligen blir riskkapital i produktutveckling, men de stora summorna hamnar i ren spekulation som i längden bara leder till kollaps, som den finanskris vi ser idag. Sen har företagen själva tagit ut allt större vinster som de inte återinvesterat i sin egen verksamhet utan istället spekulerat med! Det är ju som ett dåligt skämt – vi har en aktiemarknad för att investera pengar i verksamhet men istället så tas pengar ifrån verksamheten och investeras i aktiemarknaden… Detta kommer ifrån missuppfattningen att pengar kan växa – det kan de inte! Verksamhet kan växa, investerar man där så växer den, detta kan då leda till avkastning från verksamheten. Men att spekulera i värdeförändring av aktier är inte verksamhet och leder ingenstans alls utom till väldigt kortsiktigt ägande av företag som därigenom får en väldigt dålig styrning. Man kan inte styra företag utifrån en kvartalsekonomi.

Det är fullt möjligt att skapa en sund börs där ingen spekulation sker utan bara rena investeringar i riktig verksamhet. Denna börs skulle inte vara alls lika spännande som dagens, det skulle inte hända alls lika mycket. Men istället skulle mer pengar hamna där de verkligen leder till utveckling.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.