En ny jord

februari 4, 2009

Värdet på pengar

Filed under: Ekonomi — Jens @ 20:21

Förståelsen av vad pengar är och hur de skapas samt vad de egentligen är värda är nog överlag ganska dålig idag. Även ekonomer tycks ge pengarna värde i sig, när de egentligen bara har ett värde (=samhällsnytta) som byteshjälpmedel.

Egentligen finns det ingen anledning till att ha brist på pengar i ett samhälle. När det finns någon som vill ha en tjänst och någon som är villig att utföra tjänsten så bör pengarna finnas där för att tillåta parterna att utbyta tjänster. Om pengamängden hålls nere genom att pengautgivarna ger ut mindre pengar än vad som behövs – så kommer människor i kläm. Resultatet är arbetslöshet trots att det finns mängder med saker som behöver göras.

Fattigdom uppstår främst för att pengar inte finns på rätt plats i samhället, eller i för liten mängd. Pratet om arbetsbrist är egentligen nonsens. Så länge det finns behov av tjänster i samhället så finns det arbete – och behoven är ju särskilt stora i fattiga samhällen. Vad man bör fundera över är varför det egentligen är så svårt att lösa fattigdomen. De fattiga är definitivt villiga att arbeta och det finns mängder av behov att fylla, allt som behövs är att pengar finns där för att underlätta utbytet av tjänster. Bristen på pengar är skapad på konstgjord väg. Det finns ingen verklig anledning till denna brist. Många gånger har fattiga samhällen förmåtts att blomstra bara genom att en lokal valuta har introducerats som gett människorna ett smidigt sätt att utbyta tjänster. Tyvärr finns det starka krafter som motarbetar sådana initiativ och ser till att förstöra dem.

En gång i tiden så var pengar (papperslapparna) bara kvitton för guld som lagrades hos guldsmederna. Mängden pengar var därför begränsad till mängden guld. Detta ledde till pengabrist eftersom mängen pengar i samhället behöver stå i relation till storleken på samhället (d.v.s. antalet tjänster och konsumenter) och inte vara låst till mängden mineral som ligger inlåst i ett bankvalv. När man insåg att pengamängden behövde expandera så frikopplades pengarna från guldet och idag kan man skapa pengar efter behov. Till största delen skapas dessa som dataposter i bankernas datorer. Väldigt lite av pengarna finns som kontanter.

Problemet är de ‘bankirer’ som kontrollerar pengarnas tillkomst och fördelning i samhället. ‘Bankirerna’ är inte intresserade av att se till att alla har de pengar de behöver. Istället vill ‘bankirerna’ se till att bibehålla och öka sin makt över ekonomin genom att manipulera pengamängden och flödena av pengar. Resultatet av bankernas agerande kan man se i den nuvarande finanskrisen.

Kontrollen över pengamängden bör vara statlig och de ekonomiska spelreglerna bör utformas så att man undviker att pengarna samlas på hög någonstans. Pengar är inte en resurs som man ska kunna få betalt för att man lånar ut – ränta är skadlig för ekonomin eftersom den skapar ansamlingar av pengar istället för spridning.

Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.