En ny jord

januari 11, 2009

Monsantos värld

Filed under: Ekonomi,Miljö — Jens @ 18:21
Tags: ,

Såg just dokumentären med detta namn och känner att samma grundläggande faktum bara bekräftas gång efter gång: När företag bara styr efter ekonomisk vinst och fullständigt skiter i alla konsekvenser då blir resultatet förödande! Monsanto bedriver reklamkampanjer där de påstår att de jobbar för en värld med bättre miljö och där de fattiga får det bättre, medan sanningen är att deras produkter gör fattiga fattigare och förstör miljön. Det värsta av allt är att deras genmodifierade grödor ”smittar” andra grödor med gener och hur det kan sluta vill vi nog helst inte veta.

Den ekonomiska politiken vi för idag har tagit stort intryck av bland annat ekonomen Milton Friedman som bland mycket annat hävdade att företag uteslutande bör styras efter ekonomisk vinstmaximering och inte bör väga in etiska hänsyn – såvida det inte påverkar vinsten. Detta sätt att styra företag leder till att att de använder ”greenwashing” och liknande tekniker för att låta miljövänliga och få konsumenterna att köpa deras produkter trots att de bedriver miljöfarlig verksamhet.

Så länge inte ett företag måste ta hänsyn till ALLA effekter av deras produkter och verksamhet och stå för ALLA kostnader som de orsakar direkt eller indirekt – så kan vi inte styra företag efter ren vinstmaximering. Tyvärr är företag av Monsantos storlek mycket svåra att komma åt eftersom de gladeligen lägger en liten del av sin enorma vinst på att överrösta alla som pekar på hur oetiskt de arbetar.

Tanken är att marknadsekonomin ska sålla fram de effektivaste produktionsmetoderna som genererar mest avkastning. Men eftersom inte alla konsekvenser vägs in i ”effektiviteten” så fungerar detta ytterst dåligt. Dessutom så har inte konkurrenter till Monsanto en chans – på grund av Monsantos storlek. Det går heller inte att komma åt dem på demokratisk väg via regleringar o.dyl. – på grund av företagets oerhört kraftfulla lobbying.

Vi måste inse att vi inte kan låta företag växa sig så stora och mäktiga som Monsanto, åtminstone inte utan full insyn och demokratisk kontroll. Företag är regelrätta diktaturer under ägarna som uteslutande styr efter vinst. Dessa ägare inte tar något ansvar för samhället men ändå påverkar det i mycket stor grad. Det anser jag inte vara förenligt med demokrati.

Annonser

Ränta, ekonomisk tillväxt och miljön

Filed under: Ekonomi,Miljö — Jens @ 16:11
Tags:

Allt för många gånger har man hört politiker stå och säga att vi behöver ekonomisk tillväxt för att få råd med vårt dyra välfärdssamhälle. Förändringar i politiken som kan påverka tillväxten negativt möter alltid stort motstånd och förändringar som kan motiveras med att det gynnar tillväxten lyfts till skyarna. Väldigt sällan hör man någon ifrågasätta denna fokusering på tillväxt och om den verkligen är allena saliggörande. Vad är egentligen anledningen till att vi ständigt behöver mer? Vad är egentligen effekten av ekonomisk tillväxt på vår planet? Hur påverkas människor i ett system som hela tiden ska gå snabbare. Mer produktion, mer konsumtion, mer arbete. Har någon formulerat vad som är nog? När har vi nått målet?

Studerar man definitionen på ekonomisk tillväxt och börjar räkna efter lite så blir man lätt frustrerad. För att upprätthålla en tillväxt på t.ex. 2% i 50 år så måste BNP öka med en faktor 1.02^50 = 2,7! Om man räknar lite till så ser man att samma tillväxt efter 100 år leder till en 7-dubbling av dagens BNP! Med tanke på att vi redan idag börjar inse att dagens nivå av resursuttag ur naturen är för högt så hur ska vi då klara av att 7-dubbla BNP men minska vårt resursuttag? Att så många högt utbildade ekonomer förespråkar en politik som bygger på exponentiell ekonomisk tillväxt utan att samtidigt ge en utväg när vi kan avvika från denna omöjliga kurva – det säger mig att ekonomer inte är så duktiga på matte. Alternativt så bryr de sig inte om vad som händer på sikt utan tittar bara de närmaste åren. Det är med sådana skygglappar som man rusar huvudstupa in i återkommande ekonomiska kriser.

Så varför tål inte vårt nuvarande system att tillväxten faller ner till 0%? Detta är den enda nivå av tillväxt som är långsiktigt hållbar men likställs med recession. Nyligen hittade jag en möjlig förklaring: skuldbaserade pengar. Kortfattat kan man säga att de flesta pengar som finns har skapats som skulder. Bankerna som skapat pengarna kräver ränta på skulderna. Men eftersom det totalt sett inte finns tillräckligt med pengar för att betala både den totala skulden och räntan så måste mängden pengar öka. Eftersom pengar skapas genom att skulder skapas så löses egentligen aldrig problemet. Den verkliga orsaken till att pengamängden måste öka är alltså räntan. Och enda sättet att öka pengamängden är att hitta fler sätt att skapa skulder. Här har vi också finanskrisen i ett nötskal: Bankerna blev lite väl ivriga att skapa skulder (och därmed pengar) så man skapade skulder till personer utan betalningsförmåga.

Utan tillväxt så saknas underlag för ökad skuldsättning, det leder till att det saknas pengar att betala räntan med och då faller systemet ihop. Min personliga teori är att tillväxten alltså är en förutsättning för ett ränte-system. Så länge man envisas med att ta ut ränta på pengarna som lånas ut så måste vi också ha tillväxt för att denna ränta ska kunna betalas.

För att sluta försöka bestiga det omöjliga berg som en exponentiell kurva av tillväxt är – då måste vi också sluta skapa pengar som skulder, och sluta att ta ränta på pengarna. Det finns ingen anledning till att tillåta att privata banker tar ränta på pengar de skapat ur tomma intet.  Naturligtvis måste långivare få ta ut en avgift för hanteringen av lånet, ersättning för den risk som tas för att täcka kreditförluster, samt justering av lånet efter KPI. Men en räntesats som överstiger detta måste ses som ocker och förbjudas.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.